Skip to main content

Büyü ve Nazara Karşı Okuyacağımız Ayetler

Teacher
Duration Time
30 Dakika
Level
Begin

NAZARA KARŞI OKUYACAĞIMIZ AYETLER

 • Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne. (Kalem Suresi, 51-52)

 • Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin. (Mülk Suresi, 3)
 • Katiluhüm yüazzibhümüllahü bi eydıküm ve yuhzihim ve yensurküm aleyhim ve yeşfi sudura kavmim mü'minın (Tevbe Suresi, 14)
 • Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın (Şuara Suresi, 80)
 • Ya eyyühen nasü kad caetküm mev'ızatüm mir rabbiküm ve şifaül lima fis suduri ve hüdev ve rahmetül lil mü'minın (Yunus Suresi, 57)
 • İz caethümür rusülü mim beyni iydıhim ve min halfihim ella ta'büdu illellah kalu lev şae rabbüna le enzele melaiketen fe inna bima ürsiltüm bihı kafirun (Fussilet Suresi, 44)
 • Ve nünezzilü minel kur'ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü'minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara (İsra Suresi, 82)
 • Sümme külı min külles semarati feslükı sübüle rabbiki zülüla yahrucü mim butuniha şerabüm muhtelifün elvanühu fıhi şifaül linnas inne fı zalike le ayatel li kavmiy yetefekkerun (Nahl Suresi, 69)
 • Euzü bikelimatillahit tammaati min külli şeytanin ve haammetin ve min külli aynin Lammeh (Peygamber Efendimizin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimize nazar değmemesi için buyurdukları dua)

BÜYÜYE KARŞI OKUYACAĞIMIZ AYETLER

 • Fe lemma elkav kale musa ma ci'tüm bihis sıhr innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidın Ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun (Yunus Suresi, 81–82) 

 • Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya'melun (Araf Suresi, 118)
 • Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innema saneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta (Taha Suresi, 69)

 

Lessons Of Course